Algele sunt plante acvatice sau semiacvatice simple care se găsesc în multe eleşteie, lacuri, pâraie şi oceane, sau în condiţii umede pe uscat. Împreună cu animalele mici, ele formeză planctonul oceanelor şi sunt sursa primară de hrană a peştilor. Unele sunt celule simple, având diametrul de aproximativ 0,01 mm, altele sunt mari si complexe; unele alge marine pot atinge o lungime de 100m. Algele verzi

Algele sunt o asociaţie relativ liberă de organisme care sunt clasificate în funcţie de trăsături, precum diferenţele de pigmentaţie şi de compoziţie a peretelui celular.

Există aproximativ 20.000 de specii de alge, care se întâlnesc în aproape toate habitatele unde poate să pătrundă lumina. Ele cresc pe banchize (tolerând şi izvoare calde cu temperaturi de până la 185°F) sau în ape sălcii şi sărate, şi chiar în lacuri sărate.

Structura

Toate celulele de alge au cromatofori, care sonţin diferiţi pigmenţi. Pigmentul cel mai important este colorofila verde din cromatoforii numiţi cloroplaste. Forma şi numărul cloroplastelor variază. Chlorella are un singur cloroplast sub formă de cupă, iarare multe cloroplaste dispuse într-o panglică spiralată.Spirogyra Altele au cloroplaste sub formă de disc sau stea. Culoarea dată algelor de aceşti pigmenţi
variţi este una dintre caracteristicile lor distinctive. Fiecare grup are o anumită gamă de pigmenţi într-o anumită combinaţie, algele fiind clasificate în grupuri largi precum alge brune, verzi, roşii şi albastre-verzi (unele specii se amestecă cu fungi, formând licheni).alge rosii

Algele unicelulare pentru care Chlorella este un bun exemplu, constau dintr-o celulă cu un nucleu ce conţine materialul genetic (ADN) şi cloroplaste  ce conţin clorofilă. Există un perete celular, şi unele alge unicelulare sunt capabile să se deplaseze cu ajutorul a una sau mai multe structuri în formă de bici, numite flageli, care pot propulsa planta spre înainte. flagel

Algele pluricelulare sunt formate din filamente alăturate într-o varietate largă de forme şi structuri, algele marine fiind exemple binecunoscute.

Reproducerea

Algele se pot reproduce pe cai variate. Unele se reproduc vegetativ – bucăţi din ele se desprind şi cresc. – dar formele de reproducere cele mai frecvente sunt prin diviziune şi prin metode suxuate. Alge verzi

Algele unicelulare se reproduc de obicei prin diviziune într-un mod asemănător cu reproducerea unor bacterii. Alga se divide pur şi simplu în două celule fiice identice.

Algele mai evoluate se reproduc asexuat, precum şi vegetativ. Probabil condiţiile externe sunt cele care declanşează reproducerea sexuată sau asexuată.

Reproducerea asexuată are loc prin spori, care sunt produşi din conţinutul unei celule mamă. Unii dintre aceştia au flageli, ceea ce înseamnă că sunt mobili (în acest caz numindu-se zoospori)

Majoritatea algelor se reproduc pe care sexuată. Conjugarea este identică cu cea a bacteriilor. La algele mai complexe, cum este varietatea de algă marină Fucus, reproducerea sexuată este mai complexă. Organele de reproducere masculine şi feminine sunt produse de plante separate la majoritatea speciilor de Fucus, uneori ele găsindu-se şi împreuna pe aceeaşi plantă. Organele de reproducere masculine (anteridii) şi cele feminine (oogoane) sunt eliberate primăvara, şi ele îşi varsă în apă celulele reproducătoare când sunt acoperite de flux. Gameţii masculini au flageli cu care se pot propulasa pentru a fuziona cu oosferele imobile. O dată fecundată, oosfera formează un perete celular şi mai târziu germinează pentru a produce o nouă plantă.Alge

Citeşte: Viruşii – ce sunt viruşii?

_____
Sursa: 
Bacterii, viruşi şi alge
, Arborele Lumii.

Advertisment

LĂSAȚI UN MESAJ